1.5.13

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ή ΜΙΣΘΩΤΗ ΣΚΛΑΒΙΑ

και στην τελική τι παραπάνω είναι το πενθήμεροοχτάωρο
από ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης του μυαλού;

No comments:

Post a Comment